Általános Szerződési Feltételek

A netmafia.hu oldalon működő böngészős szöveges játék felhasználási feltételei találhatóak ezen az oldalon.

A játékos a weboldalon történő regisztrációval nyilatkozik az ÁSZF teljes elfogadásáról, kérjük a játékosokat jelen feltételeket figyelmesen átolvasni.

I. Általános rendelkezések

 1. A NetMafia online játék egy ingyen játszható böngészős szöveges játék.
 2. A játékos regisztráció esetén a regisztráció során a weboldalon tett nyilatkozattal elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, továbbá kötelezettséget vállal a játékszabályok betartására. A weboldalt minden játékos kizárólag a saját kockázatára és felelősségére használhatja.
 3. A játék használatához a regisztrálással a játékos kijelenti, hogy nagykorú és jogi értelemben cselekvőképes.
 4. A NetMafia online játék igénybevétele, illetve a játékállapot mentése érdekében a játékosnak mindig regisztrálnia kell.
 5. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a játékot szüneteltesse, módosítsa, átalakítsa a játékos előzetes értesítése nélkül is.
 6. A NetMafia online játék kizárólag a játékosok szórakoztatását szolgálja, tilos a játékot pénzszerző tevékenységre használni.
 7. A játékos felelőssége az alkalmazott szoftverek és hardverek kompatibilitása és alkalmassága.
 8. A játékos által a weboldalon közzétett tartalomért, beleértve a tartalom által okozott vagy azzal összefüggésben felmerült vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag a játékost terheli felelősség, az üzemeltető ezen tartalmakért nem vállal semmilyen felelősséget.
 9. A játékos az üzemeltetővel szemben anyagi követelést nem támaszthat. Különösen nem a játék használatából keletkező károkért vagy költségekért, a játék leállása, hibás működése, elérhetetlensége, megváltozása esetén keletkező kárért, a moderációért, vagy annak hiányáért.
 10. A játékos a játék használatával tudomásul veszi, hogy a weboldalra általa feltöltött információk, szövegek, és képek tartalmáért és jogszerűségéért felelősséggel tartozik.
 11. A játékos a megváltozott ÁSZF-et a regisztráció további használatával is elfogadja.
 12. Ha a játékos a megváltozott ÁSZF-et nem fogadja el, akkor a játék használatát egyoldalúan befejezi azzal, hogy a regisztrációjába nem lép be és újat nem készít.
 13. A játékos kijelenti, hogy a játékot a jelen ÁSZF-nek megfelelően veszi igénybe, a játék igénybevétele során megadott adatai a valóságnak megfelelnek. Az üzemeltető nem vállal felelősségét a játék igénybevétele során megadott téves, hibás vagy hamis adatok vagy e-mail cím megadásából eredő kárért.

II. Alapfogalmak

 1. Játék: Szolgáltatás
 2. Játékos: Felhasználó
 3. Premium: Kreditért vásárolható extra szolgáltatásoknak az oldala
 4. Kredit: Játékon belül megvásárolható vagy a játékban egyes feladatok teljesítése után kapott érték
 5. Kocsma: Játékon belüli virtuális csevegőszoba

III. Regisztráció, bejelentkezés

 1. A játékos a regisztrációs oldalon a felhasználó/játékos neve valamint az email cím és jelszó megadásával tud regisztrálni.
 2. A NetMafia online játék jogosult arra, hogy az aktivációt a felhasználó email címének megerősítéséhez kösse. Ez a játék által a játékosnak küldött email-ben történik, kérve, hogy a játékos erősítse meg email címét. Miután a játék aktiválta a fiókot, az ilyen játékos és a NetMafia online játék korlátlan időtartamra felhasználói szerződést köt ezen felhasználási feltételek alapján.
 3. A játékos köteles bejelentkezési adatait titokban tartani. A játékos kötelessége, hogy bejelentkezési adatait kizárólag a NetMafia online játék keretein belül használja, és védje azokat harmadik fél általi jogosulatlan hozzáféréstől.
 4. A játékosok nem használhatják más játékosok bejelentkezési adatait.
 5. Az üzemeltető általában email útján, vagy a játékon belüli üzenetek formájában kommunikál a játékosokkal. A játékos kötelessége gondoskodni arról, hogy a regisztrációkor megadott email címén rendszeresen ellenőrizze a játéktól érkező leveleket.

IV. Szerződés futamideje, felbontása

 1. A NetMafia online játék használatára megkötött megállapodás határozatlan időtartamra szól.
 2. Komoly indok esetén az üzemeltető jogosult a szerződés értesítés nélküli felbontására. Komoly indoknak minősül, ha a játékos fizetési késedelembe esik vagy a játékos lényegesen megszegi a törvényeket, a jelen felhasználási feltételek vagy a játékszabályokat.

V. Játékszabályok

 1. A játékon belül tilosak egyes tevékenységek vagy viselkedési formák. A súlyos játékbeli szabálytalanságot elkövető játékosokat az üzemeltető bármikor szabad belátása szerint tilthatja illetve törölheti, a tiltás indoklását a játékos megtekintheti a bejelentkezési oldalon.
  A súlyos, tiltással járó szabálytalanságok a következők:
  • A játék hibájának kihasználása. (Jelentése kötelező!)
  • Másik játékos jelszavának megszerzése illetve kisérlete, bármilyen úton, módon.
  • Több saját regisztrációval való jogtalan előnyszerzésre alkalmas tevékenység végzése.
   • Minden olyan tevékenység tiltott, ahol előnyre lehet szert tenni több regisztráció használatával, mint ha csak 1 regisztrációja lenne egy valós személynek.
    (A tiltott tevékenységek példái IDE kattintva megtekinthetőek)
   • A jogtalan előnyszerzés megnyilvánulhat a játékban való előrejutás segítésében, játékbeli értékek szerzésében, saját statisztikák/tapasztalati pontok (xp) növelésében, több személyt igénylő bűnözések/tevékenységek elvégzésében, bizonyos 1 regisztrációra érvényes limitek megkerülésében stb.
   • Egy adott IP címet 1 darab személynek tekintünk, ezért ha több valós személy szeretné használni az oldalt azonos IP címmel / egy háztartásban, akkor a játékmenetben egymástól függetlenül tegyék ezt (félreértések elkerülése végett ajánlott alaposan elolvasni a tiltott tevékenységek példáit fentebb), mivel technikailag nem állapítható meg, hogy 1 vagy több személy játszik-e az oldalon azonos IP címmel / egy háztartásban.
   • Megjegyzés: kisebb mértékű egyszeri jogtalan előnyszerzési szabálysértést még elnézünk, azonban egy adott mennyiség felett tiltás jár! (Az adott mennyiséget nem hozzuk nyilvánosságra biztonsági okok miatt)
  • Kocsma/fórum/póker chat szabálysértés több regisztrációról azaz tiltás megkerülése, következménye: összes regisztráció tiltása. (Ha a kocsma/fórum/póker chat tiltás után egy másik regisztrációval is szabálysértés történik)
  • Szabálytalan módon szerzett értékek átküldése/elrejtése más karakter segítségével. Példa: tartozás alatt álló vagy ki nem egyenlített telefonszámlával történt premium kredit rendeléssel szerzett kreditek, vagy lopott karakterből szerzett értékek "elrejtése" egy vagy több segítő karakter segítségével.
  • Bot-program, illetve olyan programok használata, amelyik befolyásolják a játékot.
  • Más regisztráció jogtalan használatáért.
  • Premium kredit rendelés csalás, amennyiben a hónap végén nem kerül a telefonszám egyenlege rendezésre, illetve ha a telefonszám lopásból származik.
  • Három figyelmeztetés után tiltás!
  • Tulajdonos/moderátor rágalmazás, szidás.
  • Más játékos átverése nem létező "módszerek" árulásával.
  • Tulajdonos, moderátor, kidobó zaklatása tiltással/figyelmeztetéssel/kocsma tiltással kapcsolatban.
  • Bármilyen üzenet/közlemény írása tulajdonos/moderátor/kidobó nevében.
  • Trágár, rasszista, szexuális jellegű játékos nevek regisztrálása.
  • Oldalon kívüli üzlet kötés, azaz játék érték eladása/megvétele valódi pénzért.
 2. Az egyéb, enyhébb szabálytalanságok elkövetéséért a játékossal szemben különböző játékmenetet érintő büntetések szabhatóak ki a szabályszegés fajtájától és súlyosságától függően:
  Figyelmeztetés jár a következőkért:
  • Regisztráció árusítása, cserélgetése, második alkalom esetén tiltás. (Bármilyen honlap)
  • Más oldal reklámozása, nagyobb mennyiségű reklámozás esetén azonnali tiltás. (Kivéve a bandák oldala) (A fenti 2 pont, a kocsmára, fórumra, pókerre, profilra és a privát üzenetre vonatkozik.)
  • Tulajdonos/moderátor zaklatás. (Kéregetés, értelmetlen kérdések, amire fórumban is választ kap)
  • Rasszista, erőszakos, szexuális jellegű, ideológiailag sértő profilkép használata.
  • Trágár, rasszista, szexuális jellegű banda név/vállalkozás név/szalon név/egyedi rang használata.
  • Szidás, sértegetés a profilban.
  Kocsma tiltás jár a következőkért (Kulturált kocsmázók szobája):
  • Folyamatos üzenet ismétlés.
  • Káromkodás.
  • Kötekedés, provokálás.
  • Nagy betűs írás.
  • Felesleges, értelmetlen kifejezésekkel való szemetelés.
  • Szavak, hangulatjelek, írásjelek túlzott hosszabbítása/többszörözése.
  • Szidás, sértegetés.
  • Rasszista, vallási és politikai nézetek megvitatása.
  • Oldallal kapcsolatos bármilyen reklámozás fél órán belüli ismétlése.
  • Folyamatos mondatszerű idegen nyelv használata.
  • Más oldalak eszmei értékével való kereskedés.
  • Más játék oldal említése.
  • Harmadik kocsma tiltáskor, végleges kitiltás kocsmából!
  Fórum tiltás jár a következőkért:
  • Fórum topikba nem illő hozzászólás.
  • Folyamatos üzenet ismétlés.
  • Káromkodás.
  • Kötekedés, provokálás.
  • Nagy betűs írás.
  • Felesleges, értelmetlen kifejezésekkel való szemetelés.
  • Szavak, hangulatjelek, írásjelek túlzott hosszabítása/többszörözése.
  • Szidás, sértegetés.
  • Rasszista, vallási és politikai nézetek megvitatása.
  • Folyamatos mondatszerű idegen nyelv használata.
  • Más oldalak eszmei értékével való kereskedés.
  • Más játék oldal említése.
  • Második fórum tiltáskor, végleges kitiltás fórumból!
  Póker chat tiltás jár a következőkért:
  • Folyamatos üzenet ismétlés.
  • Káromkodás.
  • Kötekedés, provokálás.
  • Nagy betűs írás.
  • Felesleges, értelmetlen kifejezésekkel való szemetelés.
  • Szavak, hangulatjelek, írásjelek túlzott hosszabítása/többszörözése.
  • Szidás, sértegetés.
  • Rasszista, vallási és politikai nézetek megvitatása.
  • Folyamatos mondatszerű idegen nyelv használata.
  • Más oldalak eszmei értékével való kereskedés.
  • Más játék oldal említése.
  • Harmadik póker chat tiltáskor, végleges kitiltás póker chatből!

VI. / 1. Játékon belüli vásárlás

 1. A játékosoknak lehetőségük van fizetős szolgáltatással kredit vásárlásra, vagy nagyobb időráfordítással ingyen kredit szerzésre.
 2. A játékosok megvásárolhatnak kreditet és bizonyos kiegészítéseket, amelyek az online játék részeként állnak rendelkezésre.
 3. A játék minden esetben megjeleníti az elérhető extra szolgáltatásokat, az áraikat, illetve azon funkcióit. A NetMafia online játék fenntartja az új prémium funkciók és szolgáltatások bevezetésének jogát.
 4. A játékosoknak lehetőségük van emelt díjas hívás fizetési szolgáltatással kreditet vásárolni a játékon belül. A vásárláshoz a játékosnak fel kell hívnia a játék weboldalán feltüntetett telefonszámot.

VI. / 2. Emelt díjas hívás fizetési szolgáltatás feltételei

 1. Emelt díjas hang hívással lehet igénybe venni a szolgáltatást.
 2. A díj felszámítása egyszeri indított hívási esemény alapján történik, nem perc alapján.
 3. A szolgáltatás Magyarországról, folyamatosan 0-24 órában érhető el.
 4. Az igénybe vevő a szerződésben álló telefonszolgáltatóján keresztül fizeti a szolgáltatás díját.
 5. A szolgáltatást a Netfizetes.hu által működtetett rendszer végzi.
 6. A szolgáltatáshoz tartozó egyedi hívószámok: +36-90-900-356, +36-90-985-750
 7. Számhasználó címe: Netfizetés Innovációs Zrt 1475 Budapest Pf: 222.
 8. Számhasználó nyilvántartási száma (Cégjegyzék szám): 01-09-912642
 9. Érvényesség kezdete: 2021.04.07.

VI. / 3. Emelt díjas hívás fizetési szolgáltatás díjazása

Telefonszám Nettó ár Bruttó ár
+36-90-900-356 709 Ft 900 Ft
+36-90-985-750 1969 Ft 2500 Ft

VII. Elállási jog

 1. Az üzemeltető tájékoztatja a játékosokat, hogy a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szerinti elállási és felmondási jog nem illeti meg őket jelen szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, mivel a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó a regisztráció során jelen felhasználási feltételek elfogadásával - kifejezetten tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

VIII. Felelősségvállalási nyilatkozat

 1. Az üzemeltető kizárólag azokért a károkért felelős, melyeknek megtérítésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint köteles. Mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a szerződésszegést ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
 2. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy bármikor tiltsa a játékost, abban esetben, ha a játékos megszegte a szabályzatot.
 3. Minden játékos saját maga felel a karakteréért, ezért az üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal.
 4. Az üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a játékost a játékban elérhető funkciókban korlátozza abban esetben, ha a játékos olyan szolgáltatást vagy szoftvert használ ami elrejti a játékos eszközének valós IP címét.
 5. Játékosok közti, játékon belüli privát üzenetbe való szidás, sértegetésért nem jár büntetés. Minden játékos saját maga tudja tiltani az adott játékostól való üzenet fogadást. (Barátok szerkesztése->Tiltás)
 6. Játékosok közti, játék értékkel való átverésekért nem járt büntetés, mivel minden üzlet, csere megoldható átverés kizárásával a játékon belül a posta csere funkcióján keresztül.
 7. A játék támogatása, illetve kredit vásárlása a játékost nem mentesít fel a szabályok betartása alól.

IX. Panaszok kezelése

 1. A játékosok részéről érkező esetleges panaszok ügyintézésére email útján megküldött panasz esetén van lehetőség a megadott elérhetőségen: admin@netmafia.hu

X. / 1. Adatkezelés

 1. Ez az Adatkezelési tájékoztató a NetMafia online játék által a személyes adatok vonatkozásában alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket rögzíti, illetve azokról nyújt tájékoztatást. A szabályzat kialakítása során az üzemeltető a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk), a 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendeletének (GDPR) rendelkezéseit és iránymutatásait vette figyelembe.
 2. Az itt rögzített irányelvek kizárólag az üzemeltető által közvetlenül, jelen honlapon (netmafia.hu) át, végfelhasználók részére nyújtott szolgáltatások biztosítása keretében végzett adatkezeléséről és adatvédelméről nyújt tájékoztatást, hatálya azonban nem terjed ki az oldalon elhelyezett külső hivatkozások révén elérhető, harmadik személyek által üzemeltetett honlapokra és szolgáltatásokra. Utóbbiak vonatkozásában kérjük keresse fel a megfelelő szolgáltató oldalát!
 3. Az üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a technológia állását figyelembe véve, valamint a hatályos jogszabályoknak megfelelve maximális jogi és műszaki biztonsággal kezelje a játékosok a játék használata során átadott és keletkező adatait.
 4. Üzemeltető: Kiszely Bence EV (adószám: 60516697-1-32)
 5. A játékos hozzájárul, hogy az általa megadott illetve a NetMafia online játék használata során keletkezett adatát az üzemeltető kezelje, tárolja, üzemeltetéshez felhasználja.
 6. A játékos személyes adatait az adatfeldolgozók kivételével további fél részére nem adják át.
 7. Az üzemeltetőnek jogszabályi kötelezettsége van arra, hogy bíróság vagy hatóság megkeresésére bármilyen adatot, tartalmat átadjon.

X. / 2. Az adatkezelőről és az adatfeldolgozókról

 1. Az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos elérhetősége: admin@netmafia.hu
 2. Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit - önállóan vagy másokkal együtt - meghatározza.
 3. A jelen tájékoztatóban hivatkozott szolgáltatás esetében Adatkezelőnek Kiszely Bence EV (adószám: 60516697-1-32) minősül.
 4. A NetMafia online játék a működése során úgynevezett adatfeldolgozókkal működik együtt.
 5. Az adatfeldolgozás a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság meghatározása alapján: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése (függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől).
 6. Az adatfeldolgozó pedig az a személy vagy szervezet, aki/amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi.
 7. A NetMafia online játék a következő adatfeldolgozókkal működik együtt:
  • Netfizetés Innovációs Zrt. (1475 Budapest Pf: 222)
  • Linode LLC (249 Arch St. Philadelphia, PA 19106, Amerikai Egyesült Államok)
  • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California, 94043, Amerikai Egyesült Államok)

X. / 3. A NetMafia online játék által kezelt személyes adatok

Adat Adatgyűjtés oka Jogalap
Felhasználónév Regisztráció Felhasználó hozzájárulása
Email cím Regisztráció Felhasználó hozzájárulása
IP cím Az oldal biztonságos üzemeltetése Jogos érdek
Szoftver/Böngészőkörnyezet jellemzői Az oldal biztonságos üzemeltetése Jogos érdek
Telefonszám Emelt díjas hívás szolgáltatás igénybevétele Adásvételi szerződés teljesítése
 1. Az oldal látogatása során a szerveren biztonsági okokból rögzítjük a játékos kapcsolatának jellemzőit: számítógépének IP-címét és a játékos által használt szoftverkörnyezetet.
 2. A játék naplózza a játékosok egyes játékon belüli tevékenységét, amelyek tükrözik, hogyan használják a játékot, pl. a játékbeli tevékenységeket és a játékosok közötti kommunikációt. Ebbe beletartozik a játékmenet lehetséges manipulálásának ellenőrzése, amelyek arra szolgálhatnak, hogy érzékelhető legyen a játékosok csalásra vagy szabálytalanság elkövetésére utaló magatartása.
 3. Ezeket az adatokat elektronikus formátumban tároljuk szerverünkön. Az adatokat csak jogerős bírósági megkeresés esetén adjuk ki.

X. / 4. Sütik (cookie-k)

 1. A süti vagy másnéven cookie egy információ tárolására alkalmas eszköz, amit a különféle internetes szolgáltatások a felhasználó böngészőjében tárolnak el.
 2. A weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookiet küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.
 3. A sütik által történő adatkezelést a felhasználó a legtöbb böngészőprogramban személyre szabhatja.
 4. A játékban használt sütik típusai:
  • Alapműködést biztosító sütik: Ezekre az elemekre az oldal alapvető funkcióinak működéséhez van szükség. A játék működtetése során rögzítésre kerülnek a játékos bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek az online játék igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.
  • Elemzéssel kapcsolatos sütik: Ezen elemek felhasználásával az oldal üzemeltetője megismerheti, hogyan teljesít az oldal, illetve hogyan használják az oldalt a látogatók, valamint azonosíthatja az esetleges technikai problémákat is. Ebben a tárolótípusban általában nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat.

Magyarországi emelt díjas hívás Ügyfélszolgálati ügyekben (Kizárólag az emelt díjas hívás fizetéssel kapcsolatos technikai jellegű ügyekben, egyéb ügyekben az általános ügyfélszolgálatot keresse)

Ügyfélszolgálatot biztosító cég neve: Netfizetés Innovációs Zrt
Ügyfélszolgálat e-mail címe: info@netfizetes.hu
Ügyfélszolgálat telefonszáma: +3670-297-23-57
Ügyfélszolgálat postázási címe: Netfizetés Innovációs Zrt 1475 Budapest Pf: 222.